BOK: +48 604 275 175 , +48 604 16 17 18
E-mail: zamowienia@eurortm.pl
Logowanie
Rejestracja

Polityka bezpieczeństwa

Klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informuję Panią/Pana, iż

 1. Administratorem/Podmiotem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest firma: Euro-RTM S.C. Ignaczakowie z siedzibą przy ul. Kawaleryjska 7, 59-220 Legnica.
 2. Z administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail: oferta@eurortm.pl w każdej sprawie dotyczącej danych.
 3. Państwa dane będą przetwarzane w celach:
  • realizacji umów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie zgody udzielonej przez klienta, a przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy  oraz podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem. (Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.),
  • marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody,
  • subskrypcji do newslettera na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane do momentu żądania usunięcia z subskrypcji,
  • dwa ostatnie punkty będą realizowane drogą mailową w sposób zautomatyzowany.
 4. Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  • podjęcie niezbędnych działań przed zawarciem umowy,
  • zawarcie, realizacja oraz rozliczenie  umów sprzedaży towarów i usług,
  • wykonanie ciążących obowiązków prawnych.
 5. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów. Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane osobowe, możemy przekazać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, lecz robimy to tylko w zakresie niezbędnym do realizacji Twojego zamówienia i niezbędnym do działania naszej firmy to jest: podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu wykonującym: usługi kurierskie lub pocztowe, informatyczne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu do realizacji transakcji (np. usługi płatnicze bankowe). Pragniemy też wspomnieć, że współpracujemy jedynie z naszymi Zaufanymi parterami.
 6. Okres przechowywania danych:
  • na czas realizacji usługi lub dłuższy, jeśli jest prawnie uzasadnione,
  • do czasu cofnięcia zgody.
 7. Mają Państwo prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych jest co do zasady dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych może być warunkiem zawarcia umowy. Podane przez Panią/Pana dane są:
  • warunkiem podpisanej umowy,
  • pobrane dobrowolnie,
  • pochodzą od innych administratorów danych, z którymi współpracujemy lub z powszechnie dostępnych źródeł.
 9. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.

Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywania wiadomości na swój adres e-mail - uprzejmie prosimy o wiadomość e-mailową ze słowem NIE w temacie na nasz adres e-mail: oferta@eurortm.pl

Z poważaniem,
Zarząd Spółki Euro-RTM S.C. Ignaczakowie, ul.Kawaleryjska 7, 59-220 Legnica, NIP: 691-254-61-57,
Roman Ignaczak, Tomasz Ignaczak, Maciej Ignaczak.

Kategorie

Kontakt

EURO-RTM S.C. Ignaczakowie
Kawaleryjska 7, 59-220 Legnica
Oferta: +48 604 275 175  , +48 604 16 17 18
Zamówienia: +48 604 275 175 , +48 604 16 17 18

Informacje: zamowienia@eurortm.pl